• TG订阅群: https://t.me/zyku_me

青春变形记 (2022)

q134182528

会员
注册
2022/02/11
消息
210
0.00 星 评分: 0.00/5 0 选票
标题: 青春变形记 (2022)

Genre: 动画, 家庭, 喜剧, 奇幻

Director: Domee Shi

Cast: Rosalie Chiang, Sandra Oh, Jordan Fisher, Grayson Villanueva, Josh Levi, Topher Ngo, Finneas O'Connell, Orion Lee, Wai Ching Ho, Ava Morse, Maitreyi Ramakrishnan, Hyein Park, Addie Chandler

Release: 2022-03-10

Runtime: 100

Plot: 影片讲述了13岁小女孩李梅(Mei Lee)的故事,她一过度激动的时候(青春期很容易激动),就会变成一个又大又红的——小熊猫。
「青春变形记.官方中字.Turning.Red.2022.mp4」https://www.aliyundrive.com/s/Zv6HytBfM1e
 

meta

高级会员
SVIP
注册
2021/12/29
消息
48
举报了
1148438o07h9a8ooo3lcly.png

114901cjc33ovp00h4cc3a.png

114919k2u32gaaptg3ggaz.png

114935qdnzzennpqkeneen.png

114957gg1xvjx8lrjvpxlp.png

115023zx3zx5xf7v5etvxz.png

115050x7efgtxttga14zzu.png

115112jzt078ift7hiii7q.png

1151313v38nzqquru8z8le.png

115153b1ubnlvqix8jufxp.png

115211aevhbh2as5e6vl6w.png

115241v1e0ulvqecca1url.png

121336ik4kx88c6844bci4.png

121353inn415il9eqaqzin.png

1214487eai6v38vepx6p67.png
 
电影数据库 提供的的电影信息
顶部