• TG订阅群: https://t.me/zyku_me

脱口秀大会

q134182528

会员
注册
2022/02/11
消息
210
标题: 脱口秀大会

Genre: 脱口秀, 真人秀

First aired: 2017-08-11

Cast: Li Dan, Wang Jianguo, Cheng Lu, Bo Pang, Yonghao Luo, Lan Hu, Wowkie Zhang, Yang Lan, Ning Jing, Miriam Yeung

Overview:   《脱口秀大会》是由企鹅影视、上海笑果文化传媒有限公司联合出品的脱口秀高手对战节目。第一季(2017年),第二季(2019年),第三季(2020年),第四季(2021年)都由腾讯视频播出。
 
TV show information provided by The Movie Database
顶部