• TG订阅群: https://t.me/zyku_me

q134182528

会员
注册
2022/02/11
消息
210
标题: 天下人家

Genre: 剧情

First aired: 2012-12-18

Cast: Yu Hewei, Yang Tongshu, Mingqi Li, Liu Tao, Zhang Bo, Yu Bin

Overview:   该剧讲述了一个殡仪馆化妆师平凡且温情的一生,力求展现普通百姓家庭的真实生活,面对苦难时的隐忍、挑战与坚持。导演高希希从一个特殊的视角出发,将入殓师这个特殊的职业搬上中国电视剧荧屏。
「2022|华语剧|天下人家|1080P」https://www.aliyundrive.com/s/VtXzGpFJ7X3

[永久更新链接]https://docs.qq.com/doc/DS2VFR1NiQ2JrR3NZ
 
TV show information provided by The Movie Database
顶部