• TG订阅群: https://t.me/zyku_me

爷们信条 (2022)

q134182528

会员
注册
2022/02/11
消息
210
0.00 星 评分: 0.00/5 0 选票
标题: 爷们信条 (2022)

Genre: 犯罪

Director: Richard Lin

Cast: Simon Yam, Francis Ng, Zhang Lanxin, Sabrina Qiu, Kenneth Tsang, Chunyu Shanshan, Shek Sau, Zheng Luoqian

Release: 2022-02-16

Runtime: 104

Plot: 影片是一部聚焦毒品交易的硬汉戏,讲述因被陷害而在海外被关押25年的肖剑锋,出狱后受到神秘人的委托,需要按指示行事才能知晓妻女下落。此外,肖剑锋的工程师哥哥无意中发现了一个复杂的毒品交易网络,却遭人暗杀。
 
电影数据库 提供的的电影信息
顶部