• TG订阅群: https://t.me/zyku_me

大话西游:缘起 (2022)

q134182528

会员
注册
2022/02/11
消息
210
0.00 星 评分: 0.00/5 0 选票
标题: 大话西游:缘起 (2022)

Genre: 爱情, 喜剧

Director: Wei Dong

Cast: Wu Haochen, 马心瑞, Ng Man-tat, Kong Jiu, Charlie Yuen Cheung-Yan, Bi Xue, Cady Yang, Zheng Jifeng, Yeung Lun, Mei'e Zhang

Release: 2022-02-11

Runtime: 78

Plot:   大闹天宫的五百年前,佛祖座前的灯芯紫霞即将燃尽,只有找到点灯人拔出宝剑方能化解。紫霞借助月光宝盒看到她的点灯人是五百年后大闹天宫的齐天大圣!但这一世他只是一位名叫至尊宝的普通人,并准备继承父亲的面馆。一世点灯,三世结缘,紫霞命运几何?至尊宝是那个意中人吗?
 
电影数据库 提供的的电影信息
顶部