• TG订阅群: https://t.me/zyku_me

阴阳打更人 (2022)

admin

管理成员
管理成员
SVIP
注册
2021/12/28
消息
561
0.00 星 评分: 0.00/5 0 选票
标题: 阴阳打更人 (2022)

Tagline: 打更点烛 觅人窥心

Genre: 剧情, 悬疑, 惊悚

Director: Chen Wen Yong

Cast: Peng Yu Si, Wang Qing, Du Xudong, Guo Jiulong, Chen Yuyong, Yue Dongfeng, Rong Weifeng

Release: 2022-01-19

Runtime: 82

Plot:   民国十三年,雁城有个打更人,名叫胡樊。打更人是个神秘而古老的职业,除了巡夜报时的工作外,还负责处理在深夜出没的邪祟之物。近日,雁城频频发生凶杀案和失踪案,警察署束手无策,于是去找民间懂法术的胡樊来出马相助,胡樊等人顺着线索一路追踪,发现光天化日之下竟有人在杀人献祭以达到续命的目的……
 
电影数据库 提供的的电影信息
顶部